Wymagany wiek od kandydatów na kierowców

1. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

      • 16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T;
      • 18 lat - dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E;
      • 21 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E

2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.