Wykaz naruszeń przepisów i punktów karnych

KOD RODZAJ CZYNU LICZBA PUNKTÓW  

A Czyny o charakterze szczególnym   

01 Popełnienie przestępstwa drogowego 10 pkt.
02 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa 6 pkt.
03 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10 pkt.
04 Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10 pkt.
05 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego 10 pkt.
06 Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6 pkt.

B Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych   

01 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym 10 pkt.
02 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 9 pkt.
03 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu 8 pkt.
04 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd 8 pkt.
05 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.  8 pkt.
06 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania 5 pkt.

C Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych   

01 Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu 8 pkt.

Niezastosowanie się do:
02 sygnałów świetlnych 6 pkt.
03 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym 6 pkt.
04 sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego 6 pkt.

Niestosowanie się do znaków:

05 B-2 ,,zakaz wjazdu'' 5 pkt.
06 B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach'' 5 pkt.
07 B-21 ,,zakaz skręcania w lewo'' lub B-22 ,,zakaz skręcania w prawo'' 5 pkt.
08 C-1 do C-12 ,,nakaz jazdy…'' 5 pkt.
09 F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania 5 pkt.
10 P-8a do P-8c ,,strzałka kierunkowa'' 5 pkt.
11 P-4 ,,linia podwójna ciągła'' 5 pkt.
12 B-31 ,,pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka'' 4 pkt.
13 B-3 do B-7 ,,zakaz wjazdu…" 3 pkt.
14 B-13 do B-19 ,,zakaz wjazdu…'' 2 pkt.
15 Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych'' 1 pkt.

D Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniu lub innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów   

Nieustapienie pierwszeństwa przejazdu:
01 na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej 6 pkt.
02 na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu 6 pkt.
03 pojazdom szynowym 6 pkt.
04 rowerzystom 6 pkt.
05 podczas zmiany pasa ruchu 5 pkt.
06 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze 5 pkt.
07 podczas włączania się do ruchu 5 pkt.
08 podczas cofania 4 pkt.
09 Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu 5 pkt.
10 Naruszenie zakazu zawracania 5 pkt.

E Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości   

Przekroczenie prędkości
01 powyżej 50 km/h 10 pkt.
02 od 41 do 50 km/h 8 pkt.
03 od 31 do 40 km/h 6 pkt.
04 od 21 do 30 km/h 4 pkt.
05 od 11 do 20 km/h 2 pkt.
06 od 6 do 10 km/h 1
07 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 2 pkt.

F Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania   

01 Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzanie 5 pkt.
02 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 3 pkt.

Naruszenie zakazu wyprzedzania:
03 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 8 pkt.
04 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 5 pkt.
05 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 5 pkt.
06 na skrzyżowaniach 5 pkt.
07 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi 5 pkt.
08 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 5 pkt.
09 Niestosowanie się do znaku B025 lub B-26 ,,zakaz wyprzedzania'' 5 pkt.

G Używanie świateł zewnętrznych   

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
01 od zmierzchu do świtu 4 pkt.
02 w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 2 pkt.
03 w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego 2 pkt.
04 w tunelu 2 pkt.
05 przez kierującego motocyklem 2 pkt.
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych
06 przednich 2 pkt.
07 tylnych 2 pkt.
08 Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia 3 pkt.

H Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym   

Naruszenie zakazu cofania:
01 na drodze ekspresowej lub autostradzie 3 pkt.
02 w tunelu, na moście lub wiadukcie 2 pkt.
03 Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony 2 pkt.
04 Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju 1 pkt.
05 kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu 1 pkt.
06 Nieuprawnione umieszczenie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie 3 pkt.
07 Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia 3 pkt.
08 Naruszenie obowiązku ,,jazdy prawostronnej'' 2 pkt.
09 Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem 2 pkt.
10 Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 3 pkt.
11 Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami 1 pkt.
12 Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym 2 pkt.