Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy HEJMEJ - Nowy Sącz, Grodzka 30Dołącz do nas na Facebook!

I MIEJSCE W RANKINGU

Szkół Nauki Jazdy w Nowym Sączu, przeprowadzone przez gazetę ....

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Masz pytania ?

ZADZWOŃ !

tel. 602 708 832

Szanowni kursanci w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy , że OSK Jerzy Hejmej zawiesza od dnia 16 marca br. do odwołania zajęcia praktyczne nauki jazdy.

 

Dbajcie o siebie i swoich bliskich - zwłaszcza tych starszych - nie narażajcie ich niepotrzebnie.

Prosimy o śledzenie profilu facebookowego ośrodka, będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

Zapraszamy w każdą środę o godzinie 15:30 do siedziby przy ul. Grodzka 30 , wszystkich chętnych kandydatów na rozpoczęcie nowego kursu kat. B.

Najwyższa zdawalność w Rankingu 2019

Egzamin wewnętrzny

Egzamin wewnętrzny z części:

1. teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych;

2. praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor wyznaczony przez kierownika ośrodka szkolenia. Jeżeli instruktor prowadzący nie przeprowadza egzaminu wewnętrznego jest on obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie.

Zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzenia jest zgodny z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

Informację o wyniku egzaminu teoretycznego, ilości popełnionych błędów, dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora prowadzącego oraz osobę szkoloną, umieszcza się w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika kursu lub szkolenia.

Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny, oraz czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 2, są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego, realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu na ilość popełnionych błędów.

W trakcie egzaminu praktycznego instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu praktycznego i wyszczególnia w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą egzaminowaną popełnione przez nią błędy.

W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego instruktor prowadzący wraz
z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.

Kartę przebiegu egzaminu praktycznego podpisuje instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor prowadzący i osoba egzaminowana.

Kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba egzaminowana.

Jako kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się kartę przebiegu egzaminu praktycznego stosowaną do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

<< WRÓĆ