Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy HEJMEJ - Nowy Sącz, Grodzka 30Dołącz do nas na Facebook!

I MIEJSCE W RANKINGU

Szkół Nauki Jazdy w Nowym Sączu, przeprowadzone przez gazetę ....

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Masz pytania ?

ZADZWOŃ !

tel. 602 708 832

Szanowni kursanci w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy , że OSK Jerzy Hejmej zawiesza od dnia 16 marca br. do odwołania zajęcia praktyczne nauki jazdy.

 

Dbajcie o siebie i swoich bliskich - zwłaszcza tych starszych - nie narażajcie ich niepotrzebnie.

Prosimy o śledzenie profilu facebookowego ośrodka, będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

Zapraszamy w każdą środę o godzinie 15:30 do siedziby przy ul. Grodzka 30 , wszystkich chętnych kandydatów na rozpoczęcie nowego kursu kat. B.

Najwyższa zdawalność w Rankingu 2019

Charakterystyka absolwenta kursu.

Absolwent kursu powinien posiadać wiadomości, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej:

1. dawać dowód znajomości i dobrego zrozumienia:

 • zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego;
 • zasad zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni;
 • wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in.:(alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia),
 • zagrożeń związanych z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu; 
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności;
 • zasad korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy;
 • zasad użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska;
 • zasad ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu;
 • zasad postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku; 
 • rodzajów dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni; 
 • zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym;


2. posiadać umiejętności i zachowania w zakresie:

 • przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy;
 • sprzęgania i rozprzęgania pojazdu z przyczepą lub naczepą w zakresie - kat. B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, T prawa jazdy;
 • posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania;
 • włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków;
 • bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych;
 • obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń;
 • skutecznego reagowania w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowania awaryjnego; 
 • jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu;
 • jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
 • zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu;
 • wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy;
 • podejmowania działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych.


Absolwent kursu powinien ponadto posiadać wiedzę na temat:

1. w zakresie kategorii A i A1 prawa jazdy:

 • wykorzystywania środków ochronnych (kask, rękawice, ubranie);
 • widoczności kierujących motocyklami przez innych użytkowników dróg;
 • czynników ryzyka związanych ze śliskimi elementami dróg (studzienki, szyny tramwajowe);


2. w zakresie kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy:

 • przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu);
 • zasad odnoszących się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów; 
 • środków ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu;
 • planowania tras przejazdu, czytania map drogowych;
 • warunków bezpieczeństwa związanych z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku: dotyczy kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy;
 • odpowiedzialności i obowiązków kierowcy wobec przewożonych osób: dotyczy kategorii D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy;
 • ogólnych zasad budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu.

 

<< WRÓĆ